Home » Di Trú » 95.000 người dự xổ số để giành 10.000 chỗ bảo lãnh cha mẹ, ông bà
Một lễ nhập tịch tại Whitehorse hôm 9/11/2016. (Ảnh: Cheryl Kawaja/CBC)

95.000 người dự xổ số để giành 10.000 chỗ bảo lãnh cha mẹ, ông bà

Hơn 95.000 người dự cuộc xổ số di trú đầu tiên, với hy vọng giành được chỗ nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà sang Canada.

Do chỉ có 10.000 chỗ, cơ hội là khoảng một phần mười.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada đã áp dụng quy trình xổ số năm nay để thay thế cho hệ thống xử lý hồ sơ ai nộp trước được trước.

Thay đổi này nhằm để tăng tính công bằng và minh bạch của hệ thống sau khi có nhiều khiếu nại rằng quy trình chọn hồ sơ bị thiên lệch do địa lý và việc đương đơn có khả năng trả tiền cho luật sư hoặc người đại điện để lên trước hàng đợi.

Từ ngày 3/1 tới ngày 2/2, những người có thể điền một mẫu thông tin trên mạng để tham dự cuộc xổ số này. Bộ Di trú nói rằng số người tham dự cho thấy chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà được “ưa chuộng”.

Phát ngôn viên Carl Beauchamp nói, “Đây là năm đầu tiên thực hiện quy trình này, nên chúng tôi sẽ theo dõi các kết quả để xem liệu có cần thay đổi cho năm tới.”

Trong những người điền mẫu thông tin trên mạng, Bộ Di trú chọn ngẫu nhiên 10.000 người bảo lãnh và gởi an email mời họ nộp hồ sơ. Bộ Di trú cũng liên lạc những người không được chọn để thông báo kết quả.

Chương trình đoàn tụ gia đình đã bị ứ đọng hồ sơ rất nhiều trước đây, do số người nộp đơn cao hơn nhiều so với số chỗ hạn chế. Tình trạng này lên tới cao điểm vào năm 2011 với 167.007 hồ sơ ứ đọng; con số này đã giảm xuống còn 40.511 vào cuối năm 2016.

Năm ngoái, chính phủ tăng gấp đôi số chỗ bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà từ 5.000 lên 10.000. Với 10.000 hồ sơ đó, dự kiến sẽ có 17.000 người được bảo lãnh, vì một hồ sơ có thể có hơn một người.

Cha mẹ và ông bà của công dân hoặc thường trú nhân Canada cũng có thể xin siêu thị thực (super visa), để có thể được phép sang thăm và ở lại tối đa hai năm sau lần nhập cảnh ban đầu vào Canada.

Một thị thực cho nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm cho phép lưu trú tối đa sáu tháng mỗi lần.

Check Also

Phỏng vấn độc quyền: Chính sách di trú của Đảng Tự do – không dựa trên ‘nỗi sợ’, cấm cửa kẻ vi phạm nhân quyền

Trả lời phỏng vấn độc quyền của Thời Mới, Bộ trưởng Di trú Ahmed Hussen bàn về các kế hoạch và chủ trương di trú của chính phủ Đảng Tự do.

Chồng bị kết tội tấn công tình dục vợ bằng lời đe dọa rút đơn bảo lãnh

Leave a Reply