Home » 952999-U-DGQ93-215 » 952999-U-DGQ93-215
Đô đốc Scott Swift chỉ huy trưởng hạm đội Thái bình dương. Hình: US Military

952999-U-DGQ93-215

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.