Home » asylum-seekers walking from tents » asylum-seekers walking from tents
Một nhóm người xin tị nạn được đưa từ trại tới nơi xử lý hồ sơ của Cục Biên giới Canada. (Ảnh: Christinne Muschi/Reuters)

asylum-seekers walking from tents

Advertisements

Check Also

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bị bắt

Nhà hoạt động nhân quyền Huỳnh Thục Vy vừa bị nhà cầm quyền bắt vào …

Cảnh báo thời tiết nóng ở mọi tỉnh bang trừ Manitoba

Hơn 100 cảnh báo thời tiết nóng đang có hiệu lực trên toàn Canada, với mỗi tỉnh bang trừ Manitoba có ít nhất một cảnh báo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.