Home » asylum-seekers walking from tents » asylum-seekers walking from tents
Một nhóm người xin tị nạn được đưa từ trại tới nơi xử lý hồ sơ của Cục Biên giới Canada. (Ảnh: Christinne Muschi/Reuters)

asylum-seekers walking from tents

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.