Home » Aung San Suu Kyi and Justin Trudeau » Aung San Suu Kyi and Justin Trudeau
Aung San Suu Kyi gặp thủ tướng Justin Trudeau hồi tháng 6/2017. (Ảnh: Adrian Wyld/Canadian Press)

Aung San Suu Kyi and Justin Trudeau

Aung San Suu Kyi and Justin Trudeau aung san suu kyi and justin trudeau

Check Also

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger Andrew Scheer Justin Trudeau

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ Shinzo Abe Justin Trudeau 20190428

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Leave a Reply