Home » Bạn Đọc Viết

Bạn Đọc Viết

Luận về cụm từ Việt Cộng

Nguyễn Quang Duy Ai cũng biết Việt Cộng là cộng sản Việt Nam, nhưng theo sách sử cụm từ lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Vào đầu năm 2018, nghiên cứu sinh sử Viện Đại Học Wisconsin-Madison, Brett Reilly công bố trên trang The Diplomat bài “Cội nguồn đích thực của cụm từ Việt …

Read More »

Lời kêu gọi các bạn trẻ gốc Việt đi dự lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa ngày 28 tháng 4, năm 2018.

Read More »

Hội Chợ Tết Cộng Đồng

Read More »

Hội Chợ Mùa Hè Toronto Viet Summer Festival

Read More »

Dạ tiệc Hội Ngộ Tây Sơn lần thứ hai

Read More »

CMC Vinh Danh bà Nguyễn Phương Đàn, cựu chủ tịch của Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto

Read More »

Đã Dân chủ thì Không cộng sản

Read More »

Vòng kim cô đã bắt đầu xiết

Read More »

Hong Kong và Việt Nam, hai khung trời khác biệt

Read More »

Cờ Dân Tộc đã trở lại

Read More »