Home » Barcelona attack_memorial » Barcelona attack_memorial
Một phụ nữ thắp nến tại một chỗ tưởng niệm dựng tạm tại khu Las Ramblas ở Barcelona hôm 18/8/2017. (Ảnh: Jared Thomas/CBC)

Barcelona attack_memorial

Barcelona attack_memorial barcelona attack memorial

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply