Home » Barcelona attack_police » Barcelona attack_police
Cảnh sát cô lập đoạn phố du lịch nơi xảy ra vụ khủng bố ở Barcelona hôm 17/8/2017. (Ảnh: CBC)

Barcelona attack_police

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.