Home » BillGates_FoxNews » BillGates_FoxNews
Bill Gates cho biết, ông đã chuyển sang dùng điện thoại Android. Ảnh chụp màn hình từ FoxNews Sunday

BillGates_FoxNews

BillGates_FoxNews  BillGates_FoxNews billgates foxnews

Bill Gates cho biết, ông đã chuyển sang dùng điện thoại Android. Ảnh chụp màn hình từ FoxNews Sunday

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply