BillGates_SteveJobs2

Steve Jobs, người sáng lập ra Apple cùng Bill Gates tại New York năm 1985.

Advertisements