Home » BillGates_SteveJobs2 » BillGates_SteveJobs2
Steve Jobs, người sáng lập ra Apple cùng Bill Gates tại New York năm 1985.

BillGates_SteveJobs2

Steve Jobs, người sáng lập ra Apple cùng Bill Gates tại New York năm 1985.

Advertisements

Check Also

Tháng 9/2018: Thất nghiệp giảm xuống còn 5.9%

Thị trường lao động của Canada tăng ròng 63,000 việc làm trong tháng 9, khiến …

Phi trường quốc tế Winnipeg sắp có xe xúc tuyết không người lái

Cơ quan Quản lý Phi trường Winnipeg (WAA) sắp chuyển đổi một trong những xe …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.