Home » BillGates_SteveJobs2 » BillGates_SteveJobs2
Steve Jobs, người sáng lập ra Apple cùng Bill Gates tại New York năm 1985.

BillGates_SteveJobs2

Steve Jobs, người sáng lập ra Apple cùng Bill Gates tại New York năm 1985.

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.