Home » Bruce McArthur » Bruce McArthur
Bruce McArthur bị buộc tội cố sát cấp một trong cái chết của 5 người đàn ông ở Toronto. Cảnh sát tin là còn nhiều nạn nhân nữa. (Ảnh: Facebook)

Bruce McArthur

Bruce McArthur bruce mcarthur

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply