Home » canada-11 » canada-11
Bộ trưởng tài chính Bill Morneau và thủ tướng Justin Trudeau rời văn phòng thủ tướng để đệ trình ngân sách liên bang tại Hạ viện ở Ottawa hôm 27/2/2018.

canada-11

canada-11 canada 11

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply