Home » Canada flag_Parliament Hill » Canada flag_Parliament Hill
Quốc kỳ Canada trước Peace Tower tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 2/10/2017. (Ảnh: Justin Tang/The Canadian Press)

Canada flag_Parliament Hill

Canada flag_Parliament Hill canada flag parliament hill

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply