Home » Canada flag_Parliament Hill » Canada flag_Parliament Hill
Quốc kỳ Canada trước Peace Tower tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 2/10/2017. (Ảnh: Justin Tang/The Canadian Press)

Canada flag_Parliament Hill

Check Also

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Leave a Reply