Home » canada-learning-02 » canada-learning-02
Phối trí viên kỹ thuật Michael Sinclair đang hướng dẫn học sinh lớp 11 của trường Francisco Bravo Senior High Medical Magnet về tiêu chuẩn trắc nghiệm (Ảnh Los Angeles Times)

canada-learning-02

Advertisements

Check Also

Chính phủ Đảng Tự do lập kế hoạch chiến lược du lịch quốc gia để chuẩn bị tranh cử năm tới

Chính phủ liên bang sắp thành lập một hội đồng tư vấn về du lịch …

5 người chết vì dùng ma túy quá liều trong vòng 24 giờ ở Windsor

Cảnh sát ở Windsor, Ontario, cho biết 5 người chết vì dùng ma túy quá …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.