Home Canada Bayer thu hồi thuốc nhuận trường RestoraLAX bán ở Costco

Bayer thu hồi thuốc nhuận trường RestoraLAX bán ở Costco

0

Bộ Y tế Canada cho biết hãng dược phẩm Bayer đang thu hồi một loại thuốc nhuận trường do có nguy cơ gây nghẹn.

Sản phẩm RestoraLAX 45 + 10 Value Pack đang được thu hồi vì có thể chứa những tạp chất có thể gây nghẹn.

Sản phẩm này chỉ có bán ở Costco Canada và được bán gộp: 1 chai 45 Dose RestoraLAX và 1 hộp gồm 10 gói liều uống lẻ RestoraLAX được gói chung với nhau.

Bộ Y tế Canada nói người tiêu dùng nên ngừng sử dụng sản phẩm và đi khám bệnh nếu thấy khó nuốt hoặc khó thở sau khi uống thuốc này.

NO COMMENTS

Leave a Reply

Exit mobile version