Home » Canada » Hợp pháp hóa cần sa có thể dẫn tới nhiều vụ tai nạn xe hơn
(Ảnh: CityNews)

Hợp pháp hóa cần sa có thể dẫn tới nhiều vụ tai nạn xe hơn

Theo các báo cáo mới từ hai tổ chức an toàn đường bộ của Mỹ, tại một số tiểu bang đã hợp pháp hóa cần sa, số vụ tai nạn giao thông xảy ra nhiều hơn so với tại các tiểu bang lân cận còn cấm cần sa.

Viện Dữ liệu Tổn thất Đường bộ (HLDI) phát hiện rằng số yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm do tai nạn xe ở các tiểu bang Colorado, Nevada, Oregon và Washington đã tăng 6% trong thời kỳ 2012-2017 so với các tiểu bang lân cận – Idaho, Montana, Utah và Wyoming – nơi cần sa vẫn còn bất hợp pháp.

Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ (IIHS) phát hiện rằng các vụ tai nạn được trình báo với cảnh sát tại cùng những tiểu bang đó tăng 5.2% trong thời kỳ 2012-2016.

Chủ tịch IIHS-HLDI David Harkey nói trong một thông cáo báo chí, “Nghiên cứu mới IIHS-HLDI về cần sa và tai nạn cho thấy việc hợp pháp hóa cần sa cho tất cả mục đích sử dụng có tác động tiêu cực tới an toàn trên đường sá của chúng ta. Các tiểu bang đang nghiên cứu việc hợp pháp hóa cần sa nên xem xét hiệu ứng này đối với an toàn đường bộ.”

Tuy nhiên, các nghiên cứu có đề cập rằng vai trò của cần sa trong những tai nạn này không rõ ràng vì những tài xế có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa cũng thường được phát hiện trong người có rượu.

Nghiên cứu cũng không bao gồm District of Columbia và năm tiểu bang khác nơi cần sa giải trí đã hợp pháp là Alaska, California, Maine, Massachusetts và Vermont.

Lái xe khi phê ma túy đều bất hợp pháp trên toàn nước Mỹ và trên toàn Canada.

Check Also

Mức dùng cần sa ở Canada tăng 40% trong giai đoạn 2013-2017

Mức dùng cần sa ở Canada tăng 40% trong giai đoạn 2013-2017

Một số lệ phí lái xe và xe ở Ontario tăng trong năm nay

Một số lệ phí lái xe và xe ở Ontario tăng trong năm nay

Leave a Reply