Home Canada Cải tiến cách tính điểm và xét hồ sơ Express Entry

Cải tiến cách tính điểm và xét hồ sơ Express Entry

0

Chính phủ liên bang sắp thay đổi hệ thống điện tử xét chọn di dân để giúp sinh viên quốc tế du học ở Canada và một số người ngoại quốc có kỹ năng cao tăng cơ hội trở thành thường trú nhân. Những thay đổi về hệ thống Express Entry (Nhập cư Nhanh) sẽ có hiệu lực từ ngày 19-11.

Hệ thống này chấm điểm và xếp hạng các đương đơn xin nhập cư dựa trên các yếu tố như tuổi, khả năng ngôn ngữ, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, rồi khớp hồ sơ của họ với những hãng sở phù hợp ở Canada.

Những thay đổi được công bố trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai 14-11 sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho một số người có kỹ năng lao động cao hiện đã ở tại Canada và các sinh viên quốc tế đã học xong cao đẳng hoặc đại học ở Canada để nhận được giấy mời nộp đơn xin làm thường trú nhân.

Danielle Lovell, một chuyên viên tư vấn di trú ở Vancouver nói rằng những thay đổi này là việc tái cân đối cách tính điểm cho hồ sơ xin làm thường trú nhân, một nỗ lực để tiếp tục bảo đảm rằng hệ thống Express Entry nhắm tới những người có kỹ năng lao động cao.

Trong hệ thống Express Entry do chính phủ cũ của Đảng Bảo thủ đưa ra, các hãng sở muốn tuyển dụng người ngoại quốc phải được chính phủ chấp thuận thông qua một bản Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA); LMIA bắt buộc họ phải chứng minh rằng họ không thể tìm được người Canada nào làm được công việc đó. Tuy LMIA nhằm mục đích ngăn chặn những người lạm dụng chương trình người ngoại quốc lao động tạm thời và có kỹ năng thấp, các hãng kỹ thuật Canada đã phải trải qua quá trình mất thời gian này ngay cả khi những người duy nhất có các kỹ năng cần thiết lại ở bên ngoài Canada.

Những thay đổi sắp tới về Express Entry sẽ giảm tầm quan trọng của việc có được một LMIA cho người lao động có kỹ năng cao. Một số người đã ở Canada với giấy phép làm việc tạm thời loại được miễn LMIA và muốn thành thường trú nhân sẽ không còn cần phải có LMIA để được tính điểm có giấy mời làm việc (job-offer) trong hệ thống Express Entry. Điều này bao gồm những người làm việc ở Canada theo các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và người làm việc tạm thời ở Canada do chuyển công tác trong nội bộ công ty. Người muốn nộp đơn xin làm thường trú nhân phải đang làm việc liên tục ở Canada trong ít nhất một năm.

Những người lao động này cũng sẽ gặp thuận lợi hơn để cạnh tranh với những người nộp hồ sơ nhập cư theo chương trình Express Entry mà vẫn cần phải có được một bản LMIA, vì số điểm tính cho bản đánh giá này sẽ được giảm xuống. Trước đây, thư mời làm việc có LMIA được tính 600 điểm; từ ngày 19-11, những thư mời tương tự sẽ được tính 200 điểm cho các vị trí quản lý cao cấp, hoặc 50 điểm cho tất cả những công việc khác.

Những thay đổi này nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người ngoại quốc có kỹ năng lao động cao muốn trở thành thường trú nhân.

Trong thông cáo báo chí hôm thứ Hai 14-11, bộ trưởng di trú John McCallum nói, “Chúng ta đã quyết tâm nỗ lực nhiều hơn để thu hút di dân có kỹ năng cao tới Canada và trở thành thường trú nhân, vì điều này quan trọng cho việc xây dựng nền kinh tế của chúng ta và củng cố xã hội của chúng ta. Tôi tin rằng những thay đổi về chương trình Express Entry sẽ là một trong nhiều kết quả tích cực từ những thay đổi mà chúng tôi sẽ đưa ra trong hệ thống nhập cư của chúng ta.”

Nhiều thay đổi quan trọng cũng sắp được áp dụng cho những sinh viên quốc tế muốn trở thành thường trú nhân thông qua chương trình Express Entry. Những đương đơn đã có bằng hoặc chứng chỉ cao đẳng hoặc đại học ở Canada sẽ được tính tối đa 30 điểm. Theo hệ thống cũ, yếu tố này không được tính điểm nào.

Noah Turner, một cố vấn pháp luật hành nghề ở Montreal, nói, “Trong một hệ thống có tính cạnh tranh, 30 điểm là sự khác biệt giữa được chọn hay không được chọn.”

Cuối cùng, đương đơn sẽ có 90 ngày để hoàn tất hồ sơ xin làm thường trú nhân của họ nếu họ nhận được giấy mời từ chính phủ, tăng từ 60 ngày theo các quy định cũ.

NO COMMENTS

Leave a Reply

Exit mobile version