Home » Canada » Ontario sẽ cho phép tổ chức nhà xã hội trợ giá từ chối cho tội phạm thuê nhà
Bên ngoài trụ sở Toronto Community Housing ở Toronto. (Ảnh tư liệu của Fred Lum/The Globe And Mail)

Ontario sẽ cho phép tổ chức nhà xã hội trợ giá từ chối cho tội phạm thuê nhà

Ontario sẽ cho phép các tổ chức cung cấp nhà xã hội trợ giá từ chối cho thuê nhà đối với những người đã từng bị đuổi ra khỏi nhà thuê vì hành vi phạm tội.

Nếu một người thuê bị đuổi ra khỏi nhà thuê vì các hoạt động phi pháp như buôn lậu ma túy, hành hung hoặc làm hư hại nhà, hiện nay họ có thể làm đơn xin thuê lại nhà trong cùng tòa nhà.

Chính quyền tỉnh bang nói nay sẽ cung cấp cho các địa phương những công cụ từ chối cho thuê đối với những người đó.

Thị trưởng John Tory của Toronto lâu nay đã đề nghị thay đổi này và nói rằng điều đó sẽ nhắn nhủ rằng tội phạm không được hoan nghênh ở các nhà xã hội trợ giá.

Bộ trưởng các vấn đề địa phương và gia cư Steve Clark thông báo thay đổi này hôm 17/4/2019 trong chiến lược đổi mới nhà xã hội trợ giá, và nói rằng Ontario đang đầu tư vào nhà ở và giải quyết nạn vô gia cư nhiều hơn bất cứ cấp chính quyền nào.

Đảng đối lập NDP lưu ý rằng ngân sách gần đây của chính quyền Đảng Bảo thủ Cấp tiến thực ra giảm 366 triệu đô-la trong chi tiêu của Bộ này.

Check Also

Chính quyền Ontario muốn các trạm xăng dán đề-can chống thuế carbon trước ngày 30/8

Chính quyền Ontario muốn các trạm xăng dán đề-can chống thuế carbon trước ngày 30/8

Nhiều vụ cháy xe ở mạn đông Toronto có thể do tranh giành địa bàn

Nhiều vụ cháy xe ở mạn đông Toronto có thể do tranh giành địa bàn

Leave a Reply