Home » Canada » Ontario thông qua luật giảm phí bảo hiểm xe trung bình 15%
Hình minh họa

Ontario thông qua luật giảm phí bảo hiểm xe trung bình 15%

Nghị viện tỉnh bang Ontario đã thông qua luật nhằm giảm phí bảo hiểm xe trung bình 15% trước tháng 8 năm tới.

Chính phủ cho biết luật này sẽ giúp giải quyết nạn gian lận để giảm chi phí cho các hãng bảo hiểm, nhờ đó dự kiến sẽ giảm phí bảo hiểm xe cho người dân Ontario.

Luật này cũng nhằm giúp người bị thương trong các vụ đụng xe giải quyết các khiếu kiện đòi bồi thưởng bảo hiểm nhanh hơn.

Luật này được Đảng Bảo thủ Tiến (PC) bộ ủng hộ, nhưng bị Đảng Tân Dân chủ (NDP) phản đối.

Năm 2013, Đảng NDP ép buộc chính phủ của Đảng Tự do (khi đó còn thiểu số) đồng ý ra luật giảm 15% phí bảo hiểm thì NDP mới chấp thuận thông qua ngân sách năm đó.

Chính phủ đã hứa giảm phí trung bình 8% trong năm đầu tiên, nhưng hồi tháng 10 thừa nhận rằng tới nay chỉ mới thấy giảm 6%.

Nghị viên thuộc Đảng NDP Jagmeet Singh nói các hãng bảo hiểm tiết kiệm được 2 tỉ Gia kim mỗi năm khi Đảng Tự do thay đổi quy định hồi năm 2010 để giảm một nửa mức tối đa của các khoản bồi thường bảo hiểm cho tai nạn thông thường, nhưng không hề chuyển các khoản tiết kiệm đó sang cho người mua bảo hiểm.

Luật này yêu cầu tăng cường giám sát các tập quán tính tiền của các cơ sở y tế chữa trị người bị tai nạn xe cộ, và quy định chỉ có người cung cấp dịch vụ có chứng nhận mới được hãng bảo hiểm trả trực tiếp.

Luật này cũng chuyển hệ thống giải quyết tranh chấp cho tài xế bị thương tật từ cơ quan quản lý bảo hiểm Ontario sang một cơ quan phân xử hiện có do văn phòng Bộ trưởng Tư pháp điều hành, và ngành bảo hiểm nói nhờ đó sẽ bỏ bớt một bước trong quá trình kháng cáo.

Check Also

Những Nơi An Cư Tốt Nhất Canada Năm 2018

Giao thông Toronto lọt vào “top” tệ nhất thế giới

Leave a Reply