Home » Canada » Ontario từ nay cho phép tài xế trình thẻ bảo hiểm xe trên thiết bị điện tử

Ontario từ nay cho phép tài xế trình thẻ bảo hiểm xe trên thiết bị điện tử

Hôm thứ Năm 5/9/2019, chính quyền Ontario thông báo rằng người lái xe sẽ có thêm lựa chọn trình bằng chứng mua bảo hiểm trên thiết bị điện tử, ngoài giấy bảo hiểm màu hồng truyền thống. Lựa chọn mới này có hiệu lực ngay.

Thay đổi này là một phần trong kế hoạch “Putting Drivers First” (“Đặt tài xế lên ưu tiên hàng đầu”) đã được nêu trong ngân sách tỉnh bang năm 2019.

“Chính quyền chúng tôi đã cam kết giúp cho đời sống của người dân Ontario dễ dàng hơn,” Bộ trưởng tài chính Rod Phillips nói trong một thông cáo báo chí. “Chính vì vậy chính quyền này đang làm cho bảo hiểm xe thuận tiện hơn bằng cách giúp cho người lái xe có thêm lựa chọn trình bằng chứng bảo hiểm xe của mình bằng điện tử, để người lái xe có thể truy cập thẻ bảo hiểm của họ theo cách phù hợp nhất với nhu cầu của họ.”

Phillips nói phương án này đã được áp dụng tại ba tỉnh bang khác ở Canada.

Phương án này sẽ có một năm để áp dụng dần dần, khi các hãng bảo hiểm sẽ phải cấp thẻ bằng giấy ngoài phương án điện tử nếu được yêu cầu.

Sau khi hết thời kỳ 1 năm này, những tài xế bỏ hẳn thẻ giấy để dùng thẻ điện tử sẽ phải bảo đảm là họ có thể trình bằng chứng bảo hiểm xe của mình một cách rõ ràng. Như vậy có nghĩa là sóng yếu, hết pin hoặc màn hình điện thoại thông minh bị bể sẽ không được xem là cớ hợp lệ.

Bộ trưởng Phillips nói thẻ điện tử sẽ có các tính năng bảo vệ để không cho phép thay đổi hoặc chỉnh sửa và các quan tâm về quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu.

Hội đồng Bảo hiểm Canada nói rằng khác hàng đã có các phương án điện tử trong các ngành khác như ngân hàng và bán lẻ, vì vậy các hãng bảo hiểm xe hài lòng ra khách của họ cũng sẽ có được lựa chọn tương tự.

Check Also

Bắt được nghi phạm trong ba vụ đổ phân lên người khác tại các đại học ở Toronto

Bắt được nghi phạm trong ba vụ đổ phân lên người khác tại các đại học ở Toronto

Toronto đón 27.5 triệu du khách trong năm 2018

Toronto đón 27.5 triệu du khách trong năm 2018

Leave a Reply