Home » Canadian navy ship » Canadian navy ship
Đại tướng John Vance, Tham mưu trưởng Quân lực Canada, khẳng định Hải quân Hoàng gia Canada có đủ năng lực giúp thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn nếu được yêu cầu. (Ảnh: John Lehmann/The Globe and Mail)

Canadian navy ship

Canadian navy ship canadian navy ship

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply