Home » Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters) » Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters)
Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters)

Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters)

Check Also

2 mẹ con bị đâm chết tại tư gia ở Brampton; xác người cha tự tử được phát hiện ở Xa lộ 410

2 mẹ con bị đâm chết tại tư gia ở Brampton; xác người cha tự tử được phát hiện ở Xa lộ 410

Bạo hành súng leo thang rất đáng quan ngại ở Hoa Kỳ

Nhưng không là các vấn đề lớn của Hoa Kỳ hôm nay Bùi Nguyên Đức …

Leave a Reply