Home » Carole James_John Horgan » Carole James_John Horgan
Bộ trưởng tài chính Carole James, trái, và thủ hiến John Horgan tại nghị viện B.C. ở Victoria, hôm 8/9/2017. (Ảnh: Chad Hipolito / The Canadian Press)

Carole James_John Horgan

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.