Home » Carole James_John Horgan » Carole James_John Horgan
Bộ trưởng tài chính Carole James, trái, và thủ hiến John Horgan tại nghị viện B.C. ở Victoria, hôm 8/9/2017. (Ảnh: Chad Hipolito / The Canadian Press)

Carole James_John Horgan

Carole James_John Horgan carole james john horgan

Check Also

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger Andrew Scheer Justin Trudeau

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ Shinzo Abe Justin Trudeau 20190428

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Leave a Reply