Home » Đời Sống » Địa Ốc (page 9)

Địa Ốc

Nhà Canada Cao Quá Giá Thực 20%

Fitch Ratings là hãng xếp hạng tài chánh tín dụng thứ hai của Mỹ nội trong tuần rồi lên tiếng báo động về giá nhà quá cao ở Canada. Nên biết Fitch Ratings cùng với Moody’s va Standard & Poor’s là ba xếp hạng tài chánh tín dụng được Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ (NRSRO) công nhận. …

Read More »