Home » Đời Sống » Sức Khỏe (page 12)

Sức Khỏe

Chính phủ Canada miễn thuế cho dịch vụ châm cứu

Hôm 28/3, thay mặt cho Bộ trưởng Tài chính Joe Oliver, Bộ trưởng Lao động và Phát triển Xã hội kiêm Bộ trưởng Đa văn hóa Jason Kenney đã nhấn mạnh sự ủng hộ của chính phủ Harper dành cho các gia đình bằng hình thức miễn thuế mới liên quan đến y tế. Kế hoạch Hành động Kinh tế …

Read More »