Home » Giải Trí » Show Cuối Tuần

Show Cuối Tuần

TyTy và Live Show WISH

RED CARPET & VIP PARTY EVENT Một Chương Trình LiveShow Hấp Dẫn, Đặc Sắc và Ấn Tượng được dàn dựng công phu và chi tiết. TyTy’s Live Show & VIP party, là một Chương Trình không nhắm hoàn toàn về TyTy, mà là một CT đặc biệt của tất cả những người tham dự. Đến với TyTy Live Show, bạn sẽ …

Read More »

Một Chút Quà Cho Quê Hương

[vc_row][vc_column width=”1/1″][ult_countdown count_style=”ult-cd-s1″ datetime=”2015/01/24 07:00:00″ ult_tz=”ult-wptz” countdown_opts=”sweek,sday,shr” tick_size=”72″ tick_style=”bold” tick_sep_size=”36″ tick_sep_style=”bold” br_time_space=”0″ string_days=”Day” string_days2=”Days” string_weeks=”Week” string_weeks2=”Weeks” string_months=”Month” string_months2=”Months” string_years=”Year” string_years2=”Years” string_hours=”Hour” string_hours2=”Hours” string_minutes=”Minute” string_minutes2=”Minutes” string_seconds=”Second” string_seconds2=”Seconds”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][ultimate_google_map width=”100%” height=”400px” map_type=”ROADMAP” lat=”43.622584″ lng=”-79.5714″ zoom=”15″ streetviewcontrol=”false” maptypecontrol=”false” pancontrol=”false” zoomcontrol=”true” zoomcontrolsize=”SMALL” marker_icon=”default_self” top_margin=”page_margin_top” map_override=”0″][/vc_column][/vc_row]

Read More »

Vì Hạnh Phúc Tuổi Thơ – Thứ Bảy, 6-12-2014

Vì Hạnh Phúc Tuổi Thơ.

[vc_row][vc_column width=”1/1″][ult_countdown count_style=”ult-cd-s1″ datetime=”2014/12/06 19:00:00″ ult_tz=”ult-wptz” countdown_opts=”sweek,sday,shr” tick_col=”#1e73be” tick_size=”72″ tick_style=”bold” tick_sep_size=”30″ tick_sep_style=”bold” br_time_space=”0″ string_days=”Day” string_days2=”Days” string_weeks=”Week” string_weeks2=”Weeks” string_months=”Month” string_months2=”Months” string_years=”Year” string_years2=”Years” string_hours=”Hour” string_hours2=”Hours” string_minutes=”Minute” string_minutes2=”Minutes” string_seconds=”Second” string_seconds2=”Seconds”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_video title=”Quang Lâm phỏng vấn Ban tổ chức chương trình” link=”http://youtu.be/DyN1SQktkYY”][/vc_column][/vc_row]

Read More »

Quê Hương Trong Nỗi Nhớ – Thứ Bảy 22-11-2014

[vc_row][vc_column width=”1/1″][ult_countdown count_style=”ult-cd-s1″ datetime=”2014/11/22 19:00:00″ ult_tz=”ult-wptz” countdown_opts=”sweek,sday,shr” tick_col=”#1e73be” tick_size=”72″ tick_style=”bold” tick_sep_size=”30″ br_time_space=”0″ string_days=”Day” string_days2=”Days” string_weeks=”Week” string_weeks2=”Weeks” string_months=”Month” string_months2=”Months” string_years=”Year” string_years2=”Years” string_hours=”Hour” string_hours2=”Hours” string_minutes=”Minute” string_minutes2=”Minutes” string_seconds=”Second” string_seconds2=”Seconds”][/vc_column][/vc_row]

Read More »

Đêm Gây Quỹ Giúp Đồng Bào Tỵ Nạn Tại Thái Lan – Thứ Bảy, 29-11-2014

[vc_row][vc_column width=”1/1″][ult_countdown count_style=”ult-cd-s1″ datetime=”2014/11/29 19:00:00″ ult_tz=”ult-wptz” countdown_opts=”sweek,sday,shr” tick_col=”#1e73be” tick_size=”72″ tick_style=”bold” tick_sep_size=”30″ tick_sep_style=”bold” br_time_space=”0″ string_days=”Day” string_days2=”Days” string_weeks=”Week” string_weeks2=”Weeks” string_months=”Month” string_months2=”Months” string_years=”Year” string_years2=”Years” string_hours=”Hour” string_hours2=”Hours” string_minutes=”Minute” string_minutes2=”Minutes” string_seconds=”Second” string_seconds2=”Seconds”][/vc_column][/vc_row]

Read More »

Dạ vũ Happy New Year – Thứ Năm, 1-1-2015

[vc_row][vc_column width=”1/1″][ult_countdown count_style=”ult-cd-s1″ datetime=”2015/01/01 20:00:00″ ult_tz=”ult-wptz” countdown_opts=”sweek,sday,shr” tick_col=”#1e73be” tick_size=”72″ tick_style=”bold” tick_sep_size=”30″ tick_sep_style=”bold” br_time_space=”0″ string_days=”Day” string_days2=”Days” string_weeks=”Week” string_weeks2=”Weeks” string_months=”Month” string_months2=”Months” string_years=”Year” string_years2=”Years” string_hours=”Hour” string_hours2=”Hours” string_minutes=”Minute” string_minutes2=”Minutes” string_seconds=”Second” string_seconds2=”Seconds”][/vc_column][/vc_row]

Read More »

Mùa Yêu Thương – Thứ Bảy, 27-12-2014

[vc_row][vc_column width=”1/1″][ult_countdown count_style=”ult-cd-s1″ datetime=”2014/12/27 20:00:00″ ult_tz=”ult-wptz” countdown_opts=”sweek,sday,shr” tick_col=”#1e73be” tick_size=”72″ tick_style=”bold” tick_sep_size=”30″ tick_sep_style=”bold” br_time_space=”0″ string_days=”Day” string_days2=”Days” string_weeks=”Week” string_weeks2=”Weeks” string_months=”Month” string_months2=”Months” string_years=”Year” string_years2=”Years” string_hours=”Hour” string_hours2=”Hours” string_minutes=”Minute” string_minutes2=”Minutes” string_seconds=”Second” string_seconds2=”Seconds”][/vc_column][/vc_row]

Read More »

Dạ Vũ Christmas Kỷ niệm 5 năm Quốc Thành Entertainment, Thứ Bảy 20-12-2014

[vc_row][vc_column width=”1/1″][ult_countdown count_style=”ult-cd-s1″ datetime=”2014/12/20 19:00:00″ ult_tz=”ult-wptz” countdown_opts=”sweek,sday,shr” tick_col=”#1e73be” tick_size=”72″ tick_style=”bold” tick_sep_size=”30″ br_time_space=”0″ string_days=”Day” string_days2=”Days” string_weeks=”Week” string_weeks2=”Weeks” string_months=”Month” string_months2=”Months” string_years=”Year” string_years2=”Years” string_hours=”Hour” string_hours2=”Hours” string_minutes=”Minute” string_minutes2=”Minutes” string_seconds=”Second” string_seconds2=”Seconds” tick_sep_style=”bold”][/vc_column][/vc_row]

Read More »