Home » Văn Hóa » Lịch Sử (page 2)

Lịch Sử

Cải Cách Ruộng Đất Trong Lịch Sử

Trần Gia Phụng  Cuộc cải cách ruộng đất (CCRĐ) của cộng sản Việt Nam (CSVN) bắt đầu từ năm 1949 đến năm 1956, diễn ra ở Bắc Việt Nam.  Sách báo đã viết nhiều về CCRĐ, về phương pháp CCRD, về tội ác của Hồ Chí Minh (HCM) và CSVN trong CCRĐ.  Bài nầy xin đặt lại cuộc CCRĐ trong …

Read More »

Chuyện Di Chúc Hồ Chí Minh

Trần Gia Phụng Tại Hà Nội, ngày 20-8-2014 vừa qua, Ban tuyên giáo Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị của Ban bí thư TƯĐCSVN về việc thực hiện kỷ niệm 45 năm di chúc Hồ Chí Minh (HCM), và đưa ra kế hoạch cho toàn quốc thực hiện từ tháng …

Read More »

Đệ Nhất Thế Chiến: Cuộc Chiến Kết Liễu Tăng Trưởng Kinh Tế Thế Giới

Khương An lược dịch từ National Post Hôm thứ Hai 28/7 là ngày kỷ niệm 100 năm bùng nổ Đệ nhất Thế chiến. Với tên gọi ban đầu là Đại Chiến (the Great War), biến cố toàn cầu gần như lập tức kết thúc một thời kỳ tăng trưởng và thịnh vượng vô tiền khoáng hậu nhờ toàn cầu hóa …

Read More »