Home » Di Trú » Chương trình bảo lãnh cha mẹ, ông bà sang Canada: Đợt nhận đơn thứ nhì năm 2017

Chương trình bảo lãnh cha mẹ, ông bà sang Canada: Đợt nhận đơn thứ nhì năm 2017

Hôm 1/9/2017, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã ra thông báo sau đây:

Năm nay, Chính phủ Canada áp dụng quy trình mới để nhận đơn cho Chương trình Cha Mẹ và Ông Bà (Parents and Grandparents Program). Thay đổi này cải thiện khả năng tiếp cận được quy trình nhận đơn và giúp quy trình này công bằng và minh bạch hơn.

Theo quy trình mới này, những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà sang Canada trước tiên phải điền vào một mẫu trên mạng. Đầu năm nay, 10,000 người được chọn ngẫu nhiên từ các mẫu nhận được và được mời nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ. Họ được cho 90 ngày theo niên lịch để nộp hồ sơ, tức là Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cần phải nhận được hồ sơ hoàn chỉnh trước ngày 4/8/2017.

IRCC đã không nhận được đủ 10,000 hồ sơ hoàn chỉnh trước ngày 4/8/2017. Đợt email thứ nhì sẽ được gởi để mời thêm những người bảo lãnh khả dĩ nộp hồ sơ. Những người bảo lãnh khả dĩ được mời thêm này sẽ được chọn bằng cách dùng cùng danh sách ngẫu nhiên đã được soạn để xác định 10,000 người bảo lãnh khả dĩ đầu tiên được mời nộp hồ sơ.

Email sẽ được gởi cho những người bảo lãnh khả dĩ thêm để mời họ nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ. Những người bảo lãnh khả dĩ này sẽ có tới ngày 8/12/2017 để nộp hồ sơ hoàn chỉnh. Đợt giấy mời thứ nhì tạo cơ hội thứ nhì cho nhiều người bảo lãnh khả dĩ chưa được mời trong đợt thứ nhất.

Những người bảo lãnh khả dĩ đã được mời trong đợt thứ nhất nhưng không nộp hồ sơ thì sẽ không có cơ hội nữa để nộp đơn trong năm 2017.

Những ai không được chọn để nộp hồ sơ trong năm 2017 lại sẽ có cơ hội bày tỏ ý muốn hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ vào đầu năm 2018.

Cần lưu ý rằng:

  • thư mời sẽ được gởi cho những người bảo lãnh khả dĩ bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 2017
  • quy trình này sẽ tiếp tục trong vài ngày. Nhớ kiểm tra email và hộp thư rác (junk mail) của bạn kỹ càng trong suốt tuần đó
  • trong đợt giấy mời thứ nhì này, chỉ có những người đã được chọn ngẫu nhiên để nộp hồ sơ thì mới nhận được email

Từ ngày 6 tháng 9, những người bảo lãnh khả dĩ có thể xác nhận liệu họ có được chọn hay không bằng cách tra cứu Số Xác nhận (Confirmation Number) duy nhất để so sánh nó với danh sách các số đã được chọn ngẫu nhiên.

  • nếu số của họ xuất hiện [trong danh sách đó], họ đã được mời để nộp hồ sơ bảo lãnh của họ
  • nếu số của họ không xuất hiện, họ đã không được chọn

Nếu những người bảo lãnh khả dĩ không biết chắc số xác nhận duy nhất của mình, và muốn xác nhận liệu họ có được chọn để nộp hồ sơ hay không, họ có thể:

  • Điền vào mẫu trên mạng “Kiểm tra xem bạn đã được chọn hay không” (Check If You Were Selected) – chúng tôi sẽ trả lời những người bảo lãnh khả dĩ trong vòng 10 ngày làm việc để cho họ biết liệu họ đã được chọn hay không

Những người có con hoặc cháu ở Canada, và muốn ở với gia đình họ ở Canada trong thời gian dài, cũng có phướng án xin Siêu Thị thực dành cho Cha mẹ và Ông bà (Parent and Grandparent Super Visa) bất kể họ có đang được bảo lãnh để trở thành thường trú nhân hay không. Super Visa cho người được cấp visa phương án lựa chọn ở Canada trong thời gian tối đa 2 năm trong lần thăm đầu tiên của họ, trong khi visa thông thường chỉ cho phép ở tối đa sáu tháng.

Check Also

Phỏng vấn độc quyền: Chính sách di trú của Đảng Tự do – không dựa trên ‘nỗi sợ’, cấm cửa kẻ vi phạm nhân quyền

Trả lời phỏng vấn độc quyền của Thời Mới, Bộ trưởng Di trú Ahmed Hussen bàn về các kế hoạch và chủ trương di trú của chính phủ Đảng Tự do.

Chồng bị kết tội tấn công tình dục vợ bằng lời đe dọa rút đơn bảo lãnh

Leave a Reply