Home » CNE - 2017Aug » CNE – 2017Aug
Các khối bê-tông trang trí bằng hoa án ngữ trước lối vào CNE trước ngày khai mạc 18/8. (Ảnh: Pat Darrah/CTV News Toronto)

CNE – 2017Aug

CNE – 2017Aug cne 2017aug

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply