Home » COM_PHO_Senator_Ngo_Interns_2017-06-29_DSC_0587 » COM_PHO_Senator_Ngo_Interns_2017-06-29_DSC_0587
Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải cùng các sinh viên thực tập tại Thượng viện Canada. Hình do văn phòng TNS Ngô Thanh Hải cung cấp.

COM_PHO_Senator_Ngo_Interns_2017-06-29_DSC_0587

COM_PHO_Senator_Ngo_Interns_2017-06-29_DSC_0587  COM_PHO_Senator_Ngo_Interns_2017-06-29_DSC_0587 com pho senator ngo interns 2017 06 29 dsc 0587

Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải cùng các sinh viên gốc Việt thực tập tại Thượng viện Canada. Hình do văn phòng TNS Ngô Thanh Hải cung cấp.

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply