Home » Di Trú

Di Trú

Thủ lĩnh Đảng Bảo thủ Andrew Scheer công bố chính sách di trú

Thủ lĩnh Đảng Bảo thủ Andrew Scheer công bố chính sách di trú

Read More »

Liên Hợp Quốc kêu gọi Canada nhận thêm người tị nạn Trung Mỹ cô thế từ Mexico

Liên Hợp Quốc kêu gọi Canada nhận thêm người tị nạn Trung Mỹ cô thế từ Mexico

Read More »

Số đơn xin tị nạn Canada tăng hơn 3 lần từ năm 2015, khi Trudeau đắc cử

Số đơn xin tị nạn Canada tăng hơn 3 lần từ năm 2015, khi Trudeau đắc cử

Read More »

Bộ trưởng di trú Canada nêu các biện pháp xử lý tư vấn viên di trú bất lương

Bộ trưởng di trú Canada nêu các biện pháp xử lý tư vấn viên di trú bất lương

Read More »

Liên bang đền bù $405000 cho các gia đình Quebec gần điểm nóng vượt biên trái phép từ Mỹ sang Canada

Liên bang đền bù $405000 cho các gia đình Quebec gần điểm nóng vượt biên trái phép từ Mỹ sang Canada

Read More »

Chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn của Canada tròn 40 tuổi: Những tình bạn vun đắp sau Chiến tranh Việt Nam bền vững tới nay

Chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn của Canada tròn 40 tuổi: Những tình bạn vun đắp sau Chiến tranh Việt Nam bền vững tới nay

Read More »

Chuyên viên tư vấn di trú Toronto bị tước giấy phép nay bị buộc tội lừa đảo

Chuyên viên tư vấn di trú Toronto bị tước giấy phép nay bị buộc tội lừa đảo

Read More »

Tòa buộc chính quyền Quebec tạm ngừng kế hoạch hủy bỏ 18000 hồ sơ di dân diện skilled-worker

Tòa buộc chính quyền Quebec tạm ngừng kế hoạch hủy bỏ 18000 hồ sơ di dân diện skilled-worker

Read More »

Canada mở 2 chương trình di trú thí điểm mới dành cho người ngoại quốc chăm sóc tại gia

Canada mở 2 chương trình di trú thí điểm mới dành cho người ngoại quốc chăm sóc tại gia

Read More »

Liên bang giúp gia đình tị nạn Syria có 7 con chết cháy ở Halifax nhanh chóng đoàn tụ với thân nhân

Liên bang giúp gia đình tị nạn Syria có 7 con chết cháy ở Halifax nhanh chóng đoàn tụ với thân nhân

Read More »