Home » Di Trú

Di Trú

Ontario nên có chiến lược di trú vùng

Ontario nên có chiến lược di trú vùng

Read More »

Di dân lao động có kỹ năng được Quebec nhận giảm 41% trong 6 tháng đầu năm 2019

Di dân lao động có kỹ năng được Quebec nhận giảm 41% trong 6 tháng đầu năm 2019

Read More »

Canada nới lỏng quy định di trú và tị nạn cho người Venezuela

Canada nới lỏng quy định di trú và tị nạn cho người Venezuela

Read More »

Báo cáo OECD khen hệ thống di trú của Canada là ‘tấm gương điển hình’

Báo cáo OECD khen hệ thống di trú của Canada là ‘tấm gương điển hình’

Read More »

Án tù 20 tháng cho đồng phạm trong vụ lừa đảo di trú lớn nhất Canada

Án tù 20 tháng cho đồng phạm trong vụ lừa đảo di trú lớn nhất Canada

Read More »

Ngày càng nhiều di dân mới và người tị nạn ở Canada trở thành vô gia cư

Ngày càng nhiều di dân mới và người tị nạn ở Canada trở thành vô gia cư

Read More »

Canada thí điểm chương trình định cư cho công nhân xây dựng không có giấy tờ di trú hợp lệ ở vùng GTA

Canada thí điểm chương trình định cư cho công nhân xây dựng không có giấy tờ di trú hợp lệ ở vùng GTA

Read More »

Chưa tới 900 người xin tị nạn ‘bất thường’ bị trục xuất khỏi Canada từ đợt tăng mạnh năm 2017

Chưa tới 900 người xin tị nạn ‘bất thường’ bị trục xuất khỏi Canada từ đợt tăng mạnh năm 2017

Read More »

Đa số người Canada muốn hạn chế di dân

Đa số người Canada muốn hạn chế di dân

Read More »

Canada nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới trong năm 2018

Canada nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới trong năm 2018

Read More »