Home » Địa Ốc

Địa Ốc

Thị trường địa ốc GTA tháng 8/2019: số nhà bán tăng 13.4%, giá tăng 4.9% so với năm ngoái

Thị trường địa ốc GTA tháng 8/2019: số nhà bán tăng 13.4%, giá tăng 4.9% so với năm ngoái

Read More »

Địa ốc Canada tháng 7/2019: số nhà bán tăng trong tháng thứ 5 liên tiếp, giá tăng 4%

Địa ốc Canada tháng 7/2019: số nhà bán tăng trong tháng thứ 5 liên tiếp, giá tăng 4%

Read More »

Số nhà bán ở vùng Toronto tăng 24.3% trong tháng 7

Số nhà bán ở vùng Toronto tăng 24.3% trong tháng 7

Read More »

Giá nhà Canada có thể sẽ giảm mạnh: khảo sát của Bloomberg

Giá nhà Canada có thể sẽ giảm mạnh: khảo sát của Bloomberg

Read More »

Bán nhà kiểu lạ: cơ hội thắng nhà triệu đô ở Ottawa chỉ với $25 và bài luận 100 từ

Bán nhà kiểu lạ: cơ hội thắng nhà triệu đô ở Ottawa chỉ với $25 và bài luận 100 từ

Read More »

Ngân hàng trung ương Canada giảm lãi suất xét duyệt mortgage

Ngân hàng trung ương Canada giảm lãi suất xét duyệt mortgage

Read More »

Liên bang công bố chi tiết chương trình hùn vốn tối đa 10% cho người mua nhà lần đầu

Liên bang công bố chi tiết chương trình hùn vốn tối đa 10% cho người mua nhà lần đầu

Read More »

Lãi suất mortgage ở Canada giảm xuống tới mức thấp nhất trong 2 năm

Lãi suất mortgage ở Canada giảm xuống tới mức thấp nhất trong 2 năm

Read More »

Số nhà bán ở vùng Toronto tăng 18.9% trong tháng 5/2019

Số nhà bán ở vùng Toronto tăng 18.9% trong tháng 5/2019

Read More »

Số nhà bán ở Canada hồi phục từ mức thấp nhất trong 7 năm, nhưng giá vẫn đứng

Số nhà bán ở Canada hồi phục từ mức thấp nhất trong 7 năm, nhưng giá vẫn đứng

Read More »