Home Địa Ốc Hiệp hội Địa ốc Ontario đề nghị tỉnh bang cấm kiểu offer...

Hiệp hội Địa ốc Ontario đề nghị tỉnh bang cấm kiểu offer “ăn hiếp”

0

Hiệp hội Địa ốc Ontario (OREA) đề nghị chính quyền tỉnh bang cấm kiểu offer “ăn hiếp” mà họ cho là khiến một số người mua có lợi thế không công bằng.

Chủ tịch OREA Karen Cox nói rằng chính quyền nên dùng đợt đánh giá hiện nay về đạo luật về người môi giới địa ốc ở tỉnh bang để cấm kiểu offer này.

Kiểu offer gọi là “ăn hiếp” được một người mua đưa ra trước ngày offer đã định của người bán. Động thái này thường được thực hiện để tránh cạnh tranh với những người mua khác và gây áp lực buộc người bán phải chấp nhận offer đó.

Bà Cox nói rằng việc cấm cách ra offer này sẽ bảo đảm rằng tất cả những người muốn mua đều có thể đưa ra offer công bằng cho một ngôi nhà và cho phép người bán cân nhắc kỹ lưỡng tất cả mọi offer.

Đây là một trong 28 khuyến nghị do hiệp hội này đệ trình — OREA đại diện cho 78000 người môi giới và người bán — cho chính quyền trong khi chính quyền xem xét lại Đạo luật Người Môi giới Địa ốc và Kinh doanh.

Hồi mùa thu năm ngoái, giới môi giới đã yêu cầu tỉnh bang xem xét lại đạo luật này (được ban hành năm 2002), với lý do luật này cần được cập nhật để tăng tính minh bạch cho người mua và người bán.

Hiệp hội này cũng đang yêu cầu chính quyền cấm các điều khoản leo thang trong các offer; điều khoản này nhằm để thắng bất cứ offer cạnh tranh nào bằng cách tự động tăng giá mua cao hơn offer cao nhất kế tiếp.

Hiệp hội cũng yêu cầu chính quyền có những chương trình bắt buộc người môi giới tham dự nhiều lớp huấn luyện hơn để nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Bà Cox nói rằng điều đó sẽ giúp tăng tính chuyên môn hóa cho người môi giới, vì việc bán các loại địa ốc khác nhau, như condo, cơ sở thương mại, trang trại, hoặc địa ốc ven hồ, cần hiểu biết chuyên môn khác nhau.

Các khuyến nghị cũng yêu cầu chính quyền trao cho cơ quan quản lý người môi giới địa ốc — Hội đồng Địa ốc Ontario — những quyền hạn cao hơn để chủ động điều tra những người môi giới vi phạm các quy tắc của ngành.

NO COMMENTS

Leave a Reply

Exit mobile version