Home » Địa Ốc » Ontario thay đổi hệ thống bảo hành nhà mới để tránh xung đột lợi ích
(Ảnh minh họa: Hugues Cormier/CITYNEWS)

Ontario thay đổi hệ thống bảo hành nhà mới để tránh xung đột lợi ích

Tuần rồi, chính quyền Ontario thông báo những thay đổi về bảo hành nhà mới xây, trong đó có chuyển trách nhiệm giám sát các công ty xây dựng và công ty kinh doanh nhà mới khỏi tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hành.

Bộ trưởng các dịch vụ chính phủ và người tiêu dùng Bill Walker nói rằng việc thiết lập một cơ quan quản lý riêng biệt sẽ giải quyết vấn đề xung đột lợi ích trong cơ cấu hiện tại.

Tarion Warranty Corporation đã giám sát gần như tất cả mọi khía cạnh của ngành xây dựng nhà trong 40 năm qua. Một đánh giá đã phát hiện nhược điểm trong cơ cấu phức tạp và quyền hạn trách nhiệm ôm đồm của cơ quan này; cả các công ty xây dựng lẫn các chủ nhà đều nghi vấn về tính khách quan của Tarion.

Bộ trưởng Walker cũng nói rằng ông sẽ khảo sát tính khả thi của mô hình bảo hiểm gồm nhiều nhà cung cấp dịch vụ cho bảo hành nhà mới.

Chính quyền cũng dự định có những sửa đổi luật pháp để bắt buộc Tarion công khai lương bổng của ban điều hành và hội đồng quản trị.

Ontario cũng đã yêu cầu Tarion làm việc với Cơ quan quản lý Căn hộ condo Ontario để giúp người dân hiểu rõ hơn về các rủi ro khả dĩ của việc mua condo trước khi xây dựng.

Check Also

Chính quyền Ontario muốn các trạm xăng dán đề-can chống thuế carbon trước ngày 30/8

Chính quyền Ontario muốn các trạm xăng dán đề-can chống thuế carbon trước ngày 30/8

Nhiều vụ cháy xe ở mạn đông Toronto có thể do tranh giành địa bàn

Nhiều vụ cháy xe ở mạn đông Toronto có thể do tranh giành địa bàn

Leave a Reply