Home » Địa Ốc » Số nhà bán ở vùng Toronto tăng 24.3% trong tháng 7
(Ảnh tư liệu của Jonathan Hayward / The Canadian Press)

Số nhà bán ở vùng Toronto tăng 24.3% trong tháng 7

Hội đồng Địa ốc Toronto (TREB) cho biết số nhà bán ở vùng Đại Đô thị Toronto (GTA) trong tháng 7 tăng 24.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán trung bình ở vùng GTA tăng 3.2% so với tháng 7 năm ngoái, lên tới $806,755, trong khi chỉ số giá nhà của TREB tăng 4.4%.

TREB cho biết nguồn cung nhà bán ít hơn năm ngoái và có sự cạnh tranh nhiều hơn giữa những người mua.

Số nhà đăng bảng bán đang diễn tiến vào cuối tháng 7 giảm 9.1% so với một năm trước và số đăng bảng mới chỉ tăng 3.7%.

Có 14,393 nhà đăng bảng mới ở vùng GTA trong tháng 7, tăng từ 13,873 nhà vào tháng 7/2018.

Số nhà bán tăng lên tới 8595 căn từ mức 6916, trong đó số nhà bán trong cả bốn loại nhà đều tăng với tỷ lệ 2 chữ số.

Check Also

Trò lừa đảo ‘tráo SIM’ mới có thể rút hết tiền trong nhà băng của bạn

Trò lừa đảo ‘tráo SIM’ mới có thể rút hết tiền trong nhà băng của bạn

Thiết bị điện tử do Canada viện trợ cho Syria bị nhóm khủng bố có liên hệ với Al Qaeda ăn cắp

Thiết bị điện tử do Canada viện trợ cho Syria bị nhóm khủng bố có liên hệ với Al Qaeda ăn cắp

Leave a Reply