Công nghệ bỏ phiếu điện tử mới có thể áp dụng trong kỳ bầu cử Ontario năm 2018

0
Photos by Ashley Fraser, The Ottawa Citizen.

Cơ quan Bầu cử Ontario muốn áp dụng công nghệ mới cho kỳ bầu cử năm 2018 để đẩy nhanh việc bỏ phiếu, lấy kết quả, và sử dụng ít nhân viên hơn.

Cơ quan này cho biết đã thử nghiệm thành công hồ sơ sổ sách bỏ phiếu điện tử và kiểm phiếu trong kỳ bầu cử bổ sung hồi tháng 2 ở Oshawa, với khoảng 90% cử tri và giới chức bầu cử ủng hộ các thay đổi này.

Hồ sơ sổ sách bỏ phiếu điện tử thay thế quy trình bỏ phiếu bằng giấy mà trong đó giới chức bầu cử phải lục tìm tên một cách thủ công. Cơ quan Bầu cử Ontario cho biết hệ thống điện tử này cử tri nhận được phiếu bầu chỉ trong vòng 1 phút sau khi tới nơi bỏ phiếu.

Dự án thí điểm kiểm phiếu trong kỳ bầu cử bổ sung cho thấy có thể biết được 90% kết quả trong vòng nửa giờ sau khi kết thúc bầu cử nếu được sử dụng trên toàn tỉnh bang Ontario.

Bộ trưởng tư pháp Madeleine Meilleur biết rằng chính quyền sẽ phải nhanh chóng hành động Nếu muốn áp dụng công nghệ này cho kỳ bầu cử năm 2018 vì cần phải mất hai năm để thực hiện những thay đổi này.

Việc áp dụng những công nghệ mới này sẽ tốn kém khoảng 36 triệu đôla, nhưng điều đó sẽ cho phép Cơ quan Bầu cử Ontario tuyển dụng ít nhân viên hơn, giải quyết được thách thức lớn nhất của cơ quan này: tìm người làm việc 14 tới 16 giờ tại một nơi bỏ phiếu.

Cơ quan Bầu cử Ontario cho biết đã tuyển dụng 76.000 viên chức bầu cử trong kỳ bầu cử năm 2014, và sẽ cần khoảng 100.000 người cho kỳ bầu cử theo kế hoạch sẽ diễn ra tháng 6-2018 ghi số khu vực bầu cử tăng lên và dân số gia tăng.

Tuy nhiên, cơ quan này tin rằng có thể giảm 41% số nhân viên cần có nếu các công nghệ mới được sử dụng, và sẽ tiết kiệm khoảng 16 triệu đôla về chi phí nhân viên trong ba kỳ bầu cử.

Số cử tri có thể được phục vụ tại một địa điểm bỏ phiếu – hiện nay là từ 300 tới 500 – có thể được tăng lên tới 2.000, như vậy có nghĩa là số nhân viên bầu cử sẽ giảm đi khoảng 31.000 người.

Tỉnh bang có thể tiết kiệm thêm 28 triệu đôla nếu chia sẻ công nghệ kiểm phiếu với các đô thị Ontario.

NO COMMENTS

Leave a Reply

Exit mobile version