Home » Đời Sống » Địa Ốc » Giá giảm, nhưng thị trường địa ốc Canada vẫn còn ‘rất rủi ro’
(Ảnh: Graeme Roy/ The Canadian Press)

Giá giảm, nhưng thị trường địa ốc Canada vẫn còn ‘rất rủi ro’

Tuy giá nhà đã lắng xuống, thị trường địa ốc Canada vẫn còn “rất rủi ro”, theo Công ty Mortgage và Nhà Canada (CMHC).

Cơ quan liên bang này nói rằng giá nhà ở Toronto, Vancouver, Victoria và Hamilton đang trở nên nhất quán hơn với các yếu tố căn bản của thị trường địa ốc như thu nhập, lãi suất mortgage và dân số.

Nhưng vẫn còn “mức độ rủi ro tổng thể cao” ở những thị trường này.

CMHC nói vẫn còn tình trạng xây dựng quá nhiều ở Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg và Regina.

Trong khi đó, CMHC gọi thị trường nhà bán lại ở Montreal “gần với tình trạng tăng quá nóng” do cầu vượt cung.

CMHC công bố các phát hiện này trong báo cáo Đánh giá Thị trường Địa ốc hàng quý; báo cáo này nhằm đo lường tính ổn định của thị trường địa ốc trên toàn quốc.

Advertisements

Check Also

Giá thuê nhà dự báo tăng mạnh ở các thành phố lớn của Canada

Dự báo thị trường nhà thuê năm 2019: giá thuê tăng 6% cho toàn Canada, 11% ở Toronto, 7% ở Vancouver

Số nhà bán ở GTA năm 2018 giảm 16%, giá trung bình giảm 4.3%

Số nhà bán ở GTA năm 2018 giảm 16%, giá trung bình giảm 4.3%

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: