Ontario đề xuất cấm người môi giới địa ốc “ăn hai đầu”

0 157

Ontario đang đề xuất cấm tập quán “ăn hai đầu” (double ending), tức là chuyên viên môi giới địa ốc đại diện cả hai bên bán và mua trong một giao dịch.

Hồi tháng 4, chính quyền của Đảng Tự do đã loan báo kế hoạch chính sách gia cư gồm 16 mục, trong đó các mục trọng điểm là thuế 15% đánh vào người mua ngoại quốc và tăng kiểm soát tiền thuê nhà.

Một mục khác là rà soát lại các quy định đối với chuyên viên môi giới địa ốc để bảo đảm khách hàng được đại diện một cách công bằng.

Chính phủ tới nay đã công bố nhiều đề xuất thay đổi về các quy định và mức phạt đối với chuyên viên môi giới địa ốc, và đang tham vấn công chúng về các đề xuất này.

Một trong những đề xuất là cấm — với một số ngoại lệ ít ỏi — chuyên viên môi giới đại diện cho cả người mua lẫn người bán hoặc hơn một người mua khả dĩ trong một giao dịch.

Một tài liệu thảo luận của chính quyền viết, “Người bán sẽ muốn bán với giá cao nhất có thể và những điều khoản có lợi nhất mà họ có thể đạt được, và người mua muốn mua được giá thấp nhất hoặc thương lượng các điều khoản có lợi nhất có thể đạt được.”

“Những lợi ích xung đột đó có thể khiến cho những người đăng ký [môi giới] tham gia trong những loại xung đột này khó đáp ứng được các bổn phận của họ với thân chủ của họ hoặc có thể bênh vực một cách có hiệu quả cho mỗi bên.”

Khách hàng đã bày tỏ quan ngại rằng các động cơ tài chính trong các giao dịch “ăn hai đầu” có thể khiến những người môi giới địa ốc có hành vi phi đạo đức, theo tài liệu thảo luận đó.

“Lòng trung thành bị phân chia này và các rủi ro có liên quan có thể khiến một số khách hàng bị tác hại ngay cả khi có giấy chấp thuận và có các tiết lộ thông tin cần thiết.”

Hiện nay, tập quán “ăn hai đầu” được cho phép nếu tất cả những thân chủ mà người môi giới đang đại diện chấp thuận cách dàn xếp này bằng văn bản.

Theo những thay đổi được chính quyền tỉnh bang đề xuất, những người môi giới khác nhau thuộc cùng hãng môi giới có thể đại diện cho người mua và người bán trong một giao dịch. Những “ngoại lệ ít ỏi” của quy định cấm “ăn hai đầu” sẽ là nếu có sự dàn xếp riêng giữa các thân nhân gia đình hoặc trong một thị trường nhỏ có rất ít chuyên viên môi giới địa ốc.

Ontario nói rằng mô hình mới được đề xuất của mình tương tự như cách tiếp cận của British Columbia, Alberta, Nova Scotia và Manitoba về việc đại diện cho nhiều bên trong các giao dịch địa ốc. Ontario đang nghiên cứu các tỉnh bang đó để học tập các tập quán tốt nhất.

Chính quyền tỉnh bang cũng đang cân nhắc tăng mức phạt tối đa cho những chuyên viên môi giới và hãng môi giới vi phạm bộ quy tắc ứng xử đạo đức từ $25.000 lên $50.000 và $100.000 cho các hãng môi giới.

Giai đoạn thứ hai và tổng quát hơn của việc rà soát lại các quy định địa ốc Ontario sẽ bắt đầu vào mùa xuân 2018.

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: