Home » Đời Sống » Gia Đình » Hơn một triệu thanh thiếu niên Canada bị quấy nhiễu trên mạng
(Ảnh minh họa của Associated Press)

Hơn một triệu thanh thiếu niên Canada bị quấy nhiễu trên mạng

Một báo cáo của Thống kê Canada nói rằng gần một phần năm thanh thiếu niên Canada — khoảng 1,1 triệu người — là nạn nhân của nạn bắt nạt trên mạng hoặc nạn rình rập trên mạng.

Trong nhóm tuổi từ 15 tới 29 đó — nhóm tuổi dễ bị bắt nạt trên mạng nhất — khoảng một phần ba nói rằng họ là nạn nhân của nạn bắt nạt trên mạng (cyberbullying), một phần ba nói họ là nạn nhân của nạn rình rập trên mạng (cyberstalking), và một phần ba nói họ bị cả hai.

Việc là nạn nhân của nạn bắt nạt trên mạng hoặc nạn rình rập trên mạng làm tăng nguy cơ có một chứng bệnh cảm xúc, tâm lý hoặc sức khỏe tâm thần được báo cáo và ít tin tưởng người khác ở trường học, nơi làm việc hoặc trong cộng đồng.

Nạn nhân của nạn bắt nạt trên mạng thường báo cáo có các vấn đề sức khỏe tâm thần và lòng tin, còn nạn nhân của nạn rình rập trên mạng có xác suất cao hơn về việc thực hiện những biện pháp tự bảo vệ để tránh trở thành nạn nhân của tội ác.

Các nhà nghiên cứu nói rằng những mối quan ngại khác nhau về lòng tin, hành vi và sức khỏe tâm thần có thể không phải là các hậu quả trực tiếp của nạn bắt nạt trên mạng hoặc nạn rình rập trên mạng.

Nghiên cứu này đánh dấu lần đầu tiên Thống kê Canada đào sâu vào vấn đề bắt nạt trên mạng, mở rộng nghiên cứu trước đây và đề cập thêm vấn đề các ảnh hưởng của nạn rình rập trên mạng đối với người Canada ở mọi lứa tuổi.

Advertisements

Check Also

Thư viện Công cộng Toronto có dịch vụ coi phim trực tuyến mới với 30 ngàn phim

Dịch vụ coi phim trực tuyến (streaming) Kanopy có thể sử dụng qua Roku, Chromecast, Android, iOS và Apple TV. Chỉ dành cho người có thẻ thư viện Toronto.

Liên bang đầu tư 50 triệu đô để dạy lập trình cho học sinh từ mẫu giáo tới Lớp 12, và giáo viên

Chương trình CanCode hy vọng sẽ dạy khoảng một triệu học sinh lập trình và các kỹ năng kỹ thuật số khác để giúp chuẩn bị tham gia lực lượng lao động tương lai.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: