Home » Đời Sống » Luật Pháp » Thượng viện phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa cần sa với hàng chục sửa đổi

Thượng viện phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa cần sa với hàng chục sửa đổi

Thượng viện đã phê chuẩn dự luật lệ có tính cột mốc của chính phủ Trudeau để dỡ bỏ lệnh cấm của Canada trong 95 năm qua đối với cần sa giải trí – nhưng với gần bốn chục sửa đổi mà chính phủ có thể không hoàn toàn chấp nhận.

Dự luật C-45 được thông qua ở Thượng viện vào cuối ngày thứ Năm 7/6 với kết quả bỏ phiếu 56 thuận 30 chống và 1 phiếu trắng, trong đó các thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ toàn bỏ phiếu chống vì vẫn kiên quyết phản đối.

Dự luật này bây giờ trở lại Hạ viện, nơi chính phủ sẽ quyết định có chấp thuận, từ chối hoặc điều chỉnh các sửa đổi trước khi chuyển lại cho Thượng viện bỏ phiếu một lần nữa.

Bộ trưởng Y tế Ginette Petitpas Taylor từng nói rằng sau khi luật được thông qua, các tỉnh bang và vùng lãnh thổ sẽ cần 2 tới 3 tháng để chuẩn bị trước khi cần sa hợp pháp thực sự được bán lẻ.

Hầu hết các sửa đổi của Thượng viện là nhỏ, nhưng có khoảng một chục sửa đổi đáng kể, trong đó có một sửa đổi cho phép các tỉnh bang nếu muốn thì có thể cấm trồng cây cần sa tại nhà, thay vì chấp nhận cho mỗi nhà được phép trồng bốn cây cần sa theo dự luật. Quebec và Manitoba đã chọn cấm trồng cần sa tại nhà, nhưng sửa đổi này sẽ loại bỏ khả năng kiện cáo về quyền hiến định của các tỉnh bang được cấm như vậy.

Một sửa đổi khác sẽ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn về quảng cáo của các công ty cần sa, cấm họ quảng bá thương hiệu của họ trên quà tặng, chẳng hạn như áo thun và mũ thể thao.

Một sửa đổi khác là nhằm để công nhận rằng cần sa thường được chia sẻ trong các mối quan hệ xã hội. Sửa đổi này quy định rằng việc một thanh thiếu niên chia sẻ cần sa với khối lượng năm gam trở xuống với một người vị thành niên nhỏ hơn mình không quá hai tuổi là một hành vi vi phạm bị xử phạt không cần qua xét xử, và sẽ cho phép cha mẹ chia sẻ cần sa với con cái của họ, như họ có thể chia sẻ rượu vang hoặc rượu.

Cho tới nay, bộ trưởng Petitpas Taylor đã từ chối cho biết chính phủ nhìn nhận ra sao về nhiều sửa đổi, nhưng dường như chính phủ đã chấp nhận ít nhất 29 trong số đó.

Advertisements

Check Also

Liên bang phê chuẩn thiết bị kiểm tra nước miếng để phát hiện ma túy ở tài xế

Bộ trưởng tư pháp Jody Wilson-Raybould đang bật đèn xanh cho một loại kiểm tra …

Cần sa giải trí sẽ chính thức hợp pháp ở Canada từ ngày 17/10/2018

Đạo luật Cần sa có hiệu lực từ ngày 17/10/2018, trễ hơn nhiều tháng so với ngày hoạch định ban đầu, để các tỉnh bang có thêm thời gian chuẩn bị hệ thống bán lẻ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: