Tỉnh bang sẽ thay OMB bằng tòa ít quyền lực hơn

0 35

Chính quyền tỉnh bang đã loan báo những thay đổi quan trọng về cách phân xử các tranh chấp giữa những nhà phát triển địa ốc, cư dân và chính quyền về các vấn đề quy hoạch và phát triển địa ốc ở Ontario.

Các quan chức chính quyền cho biết Hội đồng Đô thị Ontario (OMB) sẽ được thay thế bằng Tòa Thượng thẩm Quy hoạch Địa phương với ít quyền lực hơn.

Theo những cải tổ mới, tòa này sẽ chỉ đưa ra những quyết định về việc liệu một chính quyền địa phương có tuân thủ quy trình quy hoạch và các kế hoạch sử dụng đất của địa phương đó hay không. Nếu không, vấn đề sẽ được đưa trở lại cho chính quyền địa phương cân nhắc.

Như vậy nghĩa là sẽ có ít quyết định của chính quyền địa phương có thể bị bác bỏ hơn theo quy trình hiện tại. Theo quy trình hiện tại, mỗi tranh chấp được xem như là mới, bất chấp quyết định mà chính quyền địa phương đã đưa ra.

Những cải tổ này cũng bao gồm cung cấp thông tin và hỗ trợ cho những cư dân muốn kháng cáo một quyết định của chính quyền địa phương.

Những thay đổi khác bao gồm cấm kháng cáo các kế hoạch phát triển của địa phương xung quanh các trung tâm vận tải công cộng quan trọng.

Advertisements

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a Reply

%d bloggers like this: