Home » Đời Sống » Sức Khỏe » Việc sử dụng cần sa có liên hệ với nguy cơ đột quỵ cao hơn
(Ảnh: David McNew/Getty Images)

Việc sử dụng cần sa có liên hệ với nguy cơ đột quỵ cao hơn

Theo một nghiên cứu mới được trình bày tại Đại hội Đột quỵ Thế giới ở Montreal hôm 19/10, việc sử dụng cần sa có liên hệ với nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Nghiên cứu đã xem xét số liệu thống kê trong 5 năm từ các bệnh viện ở Mỹ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng tỷ lệ bị đột quỵ tăng mạnh ở những người dùng cần sa, mặc dù tỷ lệ đột quỵ tổng thể không thay đổi trong cùng thời kỳ đó.

Nghiên cứu đã xem xét 2.3 triệu ca nhập viện từ năm 2010 tới năm 2014 trong những người sử dụng cần sa để giải trí.

Nghiên cứu phát hiện rằng 1.4% trong số đó, khoảng 32,000 người, đã bị đột quỵ trong cùng thời kỳ đó.

Tỷ lệ đột quỵ của những người sử dụng cần sa tăng lên trong thời kỳ đó, từ 1.3% lên tới 1.5%, trong khi tỷ lệ đột quỵ ở các bệnh nhân trên toàn nước Mỹ ổn định.

Trong phần tóm tắt nghiên cứu, các nhà nghiên cứu nhận xét rằng cần sa có thể có liên hệ với đột quỵ do các tác động mạch máu não của các chất gây kích thích trong cần sa.

Họ nói rằng những phát hiện của họ là lý do để có thêm các nghiên cứu tiếp theo nhằm đánh giá mối liên hệ giữa cần sa và đột quỵ trong bối cảnh hợp pháp hóa cần sa giải trí.

Advertisements

Check Also

Cảnh báo về sởi sau khi có khách nhiễm bệnh từ Châu Á về phi trường Toronto

Cảnh báo về sởi sau khi có khách nhiễm bệnh từ Châu Á về phi trường Toronto

Biểu tình tại Nghị viện Ontario để phản đối cải tổ chương trình trợ cấp trẻ bị tự kỷ

Biểu tình tại Nghị viện Ontario để phản đối cải tổ chương trình trợ cấp trẻ bị tự kỷ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: