Home » Đời Sống » Toronto sẽ tăng phí cấp nước và dọn rác
Ảnh tư liệu của Rene Johnston / Toronto Star.

Toronto sẽ tăng phí cấp nước và dọn rác

Ủy ban ngân sách của Toronto đã chấp thuận tăng phí cấp nước và phí dọn rác.

Tuy các chuyên viên của thành phố đề xuất tăng 5,2% về phí dọn rác cho các nhà một hộ gia đình, trưởng ban ngân sách Gary Crawford của thị trưởng John Tory đề xuất mức tăng thấp hơn, chỉ 2% (thấp hơn tỷ lệ lạm phát dự báo cho năm 2017). Ông Crawford nói mức tăng này vẫn có tính bền vững trong ngân sách của thành phố.

Ủy ban ngân sách đã chấp thuận mức tăng thấp hơn – mức này sẽ tăng nguồn thu thêm 4,8 triệu đô-la mỗi năm. Việc phê chuẩn cuối cùng sẽ do hội đồng thành phố bỏ phiếu quyết định vào tháng 12.

Các chuyên viên của thành phố nói với ủy ban rằng mức tăng thấp hơn khả thi về mặt tài chính nhưng sẽ đòi hỏi đóng góp cho quỹ dự trữ ít hơn dự định. Định hướng dài hạn được khuyến nghị cho ban xử lý chất thải rắn là giảm mức nợ của thành phố, tạo ra “công ty dịch vụ tiện ích có tính bền vững và ổn định hơn”. Họ cho rằng giảm mức tăng sẽ có tác dụng ngược lại.

Theo khuyến nghị của các chuyên viên về mức tăng 5,2% phí dọn rác cho nhà một hộ gia đình, phí sẽ tăng $12,73 cho thùng cỡ nhỏ; $15,45 cho thùng cỡ trung; $20,98 cho cho thùng cỡ lớn; và $24,34 cho cho thùng cỡ rất lớn (extra-large).

Theo khuyến nghị của ông Crawford và được ủy ban ngân sách chấp thuận về mức tăng 2% cho cùng loại dọn rác đó, phí sẽ tăng $4,9 cho thùng cỡ nhỏ; $5,94 cho thùng cỡ trung; $8,07 cho cho thùng cỡ lớn; và $9,37 cho cho thùng cỡ rất lớn (extra-large).

Ủy ban chấp thuận mức tăng phí cấp nước theo khuyến nghị của các chuyên viên thành phố, mà theo đó mức phí trung bình cho hộ dân cư sẽ tăng từ $914/năm trong năm 2016 lên $960/năm trong năm 2017.

Advertisements

Check Also

Những Nơi An Cư Tốt Nhất Canada Năm 2018

Claire Brownell, tạp chí MoneySense Khương An lược dịch Oakville, Ontario, là nơi có trường …

Tax_Forms

Làm toán và tiết kiệm thời gian khai thuế cho sinh viên

Canada Revenue Agency (CRA) có phần tín dụng thuế, khấu trừ, và trợ cấp (benefits) …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: