Home » EU and Canadian flags » EU and Canadian flags
Sau khi vượt qua những phản đối quyết liệt, CETA bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/9. (Ảnh: Mark Blinch/Reuters)

EU and Canadian flags

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.