Home » Featured » Khoảng 1000 bệnh nhân được điều trị tại hành lang ở các bệnh viện của Ontario mỗi ngày
Đây là cảnh tại Bệnh viện Đa khoa Etobicoke năm ngoái. Chồng của một bệnh nhân phải nằm đợi qua đêm tại một hành lang đã chụp ảnh này, và các khuôn mặt đã được làm mờ để bảo vệ quyền riêng tư của họ. (Ảnh do Mark Pothiah cung cấp)

Khoảng 1000 bệnh nhân được điều trị tại hành lang ở các bệnh viện của Ontario mỗi ngày

Theo một bản thảo dự luật bị lộ và được Đảng Tân Dân chủ (NDP) tiết lộ hôm thứ Năm 31/1, chính quyền Ontario đang cân nhắc lập một “siêu cơ quan” để quản lý các dịch vụ y tế tại tỉnh bang trong kế hoạch cải tổ mà phe đối lập cho là có thể mở cửa cho tư nhân hóa.

Bộ trưởng y tế Christine Elliott nói văn bản bị lộ là một bản thảo ban đầu, nhưng nhiều lần từ chối loại trừ khả năng chính quyền Đảng Bảo thủ Cấp tiến tiến hành tư nhân hóa thêm.

Theo bản thảo dự luật đó, “siêu cơ quan” sẽ chịu trách nhiệm quản lý các nhu cầu dịch vụ y tế trên toàn Ontario, quản lý và điều phối vận hành hệ thống y tế, cải tiến chất lượng, truyền bá thông tin, quan hệ với bệnh nhân, y tế kỹ thuật số và các hoạt động liên quan tới hiến tặng và cấy mô.

Văn bản này bị lộ giữa lúc cố vấn đặc biệt của thủ hiến về y tế công bố một báo cáo nói rằng sẽ cần phải có “những quyết định khó khăn” để giải quyết tình trạng quá tải ở bệnh viện. Tình trạng quá tải này đã khiến vào bất cứ ngày nào cũng có ít nhất 1000 người được điều trị tại các hành lang ở các bệnh viện của tỉnh bang.

Báo cáo của cố vấn Bác sĩ Rueben Devlin và hội đồng của thủ hiến về cải thiện y tế đề cập tới 21 cơ quan chính quyền hiện nay hỗ trợ việc thiết kế và cung cấp dịch vụ y tế tại tỉnh bang.

Theo báo cáo này, hệ thống y tế của Ontario có tính chất phi tập trung hóa, lớn và tách biệt lẫn nhau. Các cơ quan y tế không phải luôn có mục tiêu và cách vận hành khớp nhau, và thiếu sự giám sát chiến lược để bảo đảm sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và có điều phối.

Báo cáo tiếp theo của Devlin sẽ đưa ra những kiến nghị, nhưng một số chủ đề được đề cập trong báo cáo đầu tiên có nêu nhu cầu cấp bách hơn về đổi mới sáng tạo và hiệu quả để giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện.

Bác sĩ Devlin nói muốn xóa bỏ tình trạng chăm sóc y tế tại hành lang bệnh viện thì sẽ cần xử lý các mảng khác mà qua đó người dân được điều trị.

“Chăm sóc y tế tại hành lang không phải là một vấn đề bệnh viện, mà là vấn đề hệ thống,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng ta biết rằng chúng ta cần cải thiện về chăm sóc cơ bản, cải thiện về khả năng tiếp cận chăm sóc lâu dài, chăm sóc tại gia tốt hơn và tập trung thực sự vào sức khỏe tâm thần và các chứng nghiện.”

Theo một khảo sát y tế của chính quyền, 41% những người đi cấp cứu lẽ ra có thể đã được bác sĩ chăm sóc cơ bản của họ điều trị, và chỉ một phần ba bệnh nhân tại bệnh viện được tiếp nhận vào một giường nội trú từ phòng cấp cứu trong vòng 8 giờ theo chỉ tiêu.

Báo cáo này định nghĩa các giường bệnh ở hành lang là những giường tại các hành lang, xe cáng cấp cứu hoặc những chỗ không truyền thống như các góc/hốc không được trang bị đầy đủ để điều trị bệnh nhân, theo bác sĩ Devlin.

Hồi tháng 10/2018, gần 16% số ngày nằm viện là của những bệnh nhân đợi được chăm sóc y tế ở nơi khác. Theo báo cáo này, tỷ lệ lớn nhất trong đó là những người đợi được chuyển sang chăm sóc dài hạn; thời gian đợi trung bình để có giường chăm sóc dài hạn (nhà dưỡng lão) là 146 ngày.

Check Also

Chính quyền Ontario muốn các trạm xăng dán đề-can chống thuế carbon trước ngày 30/8

Chính quyền Ontario muốn các trạm xăng dán đề-can chống thuế carbon trước ngày 30/8

Nhiều vụ cháy xe ở mạn đông Toronto có thể do tranh giành địa bàn

Nhiều vụ cháy xe ở mạn đông Toronto có thể do tranh giành địa bàn

Leave a Reply