Home » Canada » Gần 1/2 dân Canada cận ngưỡng mất khả năng chi trả: khảo sát
(Ảnh: CBC)

Gần 1/2 dân Canada cận ngưỡng mất khả năng chi trả: khảo sát

Nhiều người Canada đang ở bờ vực khánh tận do chịu ảnh hưởng nặng nề của lãi suất gia tăng, theo một nghiên cứu mới do hãng dịch vụ tư vấn phá sản MNP thực hiện.

Tỷ lệ người Canada chỉ còn cách khoảng không quá $200 là chạm ngưỡng mất khả năng chi trả tài chính vào cuối tháng đã tăng tới 6 điểm phần trăm kể từ tháng 9/2018 — từ 40% lên tới 46% theo chỉ số nợ MNP.

Khoảng 30% nói rằng họ không kiếm đủ tiền để trang trải chi phí và nợ nần — tăng 7 điểm phần trăm — và đó mới chỉ là hoàn cảnh chi tiêu hàng ngày bình thường.

Khó khăn lớn xuất hiện khi có những biến cố bất ngờ.

Chưa tới 4/10 nói rằng họ tin họ có khả năng ứng phó tài chính nếu đột ngột có một khoản chi tiêu lớn.

MNP nói rằng đây là thực tế sau khi người dân tích lũy nợ nần trong những năm có lãi suất thấp. Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất 5 lần trong một năm rưỡi vừa qua.

Theo cuộc khảo sát này, người dân ở Saskatchwan và Manitoba gần với mức vỡ nợ nhất, với 56% nói họ chỉ còn cách khoảng $200 so với ngưỡng mất khả năng chi trả tài chính.

Ontario ở mức trung bình quốc gia, 46%, và British Columbia ở mức 41%, tăng đáng kể từ cuộc khảo sát trước.

Số liệu do Ipsos thu thập thay mặt cho hãng MNP LTD từ ngày 7/12/2018 tới ngày 12/12/2018. Một mẫu nghiên cứu gồm 2,154 người được phỏng vấn trên mạng. Khảo sát này có biên sai số cộng trừ 2.4 điểm phần trăm.

Check Also

5 ngân hàng lớn tăng prime rate sau khi NHTƯ tăng lãi suất cơ bản

Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất cơ bản lên tới 1.75%

Leave a Reply