Home » Canada » Gần 20 ngàn thùng bia, khô bò trị giá nửa triệu đô bị ăn cắp ở Quebec
Gần 20 ngàn thùng bia, khô bò trị giá nửa triệu đô bị ăn cắp ở Quebec beef and beer stolen in Quebec

Gần 20 ngàn thùng bia, khô bò trị giá nửa triệu đô bị ăn cắp ở Quebec

Cảnh sát ở Longueuil, Quebec, đang yêu cầu công chúng giúp họ tìm những kẻ trộm gần đây đã ăn cắp gần 20,000 thùng bia, khô bò và pepperoni hiệu Jack Link’s.

Số hàng hóa này, trị giá gần 500,000 đô-la, đã bị ăn cắp ngày 12/3 tại một nhà kho ở quận Boucherville.

Giới chức trách cho biết những thùng bia hiệu Grolsch và thịt nằm trên ba xe tải giao hàng tại nhà kho đó.

Các xe tải sau đó được tìm thấy trống không ở Montreal.

Cảnh sát cho rằng bọn trộm đã tới nhiều cửa hàng để bán đồ ăn cắp, và giới chức trách đang yêu cầu các cửa hàng cảnh giác với những người bán số hàng này.

Cảnh sát cũng nhắc nhở người dân rằng họ có thể bị buộc tội nếu họ mua tài sản có được do phạm tội.

Check Also

Tòa ban lệnh tịch thu sung công số bitcoin trị giá 1.9 triệu đô của bị cáo buôn ma túy Matthew Phan evidence

Tòa ban lệnh tịch thu sung công số bitcoin trị giá 1.9 triệu đô của bị cáo buôn ma túy

Tòa ban lệnh tịch thu sung công số bitcoin trị giá 1.9 triệu đô của bị cáo buôn ma túy

Cảnh sát viên vùng Niagara bị buộc tội mưu sát vì bắn đồng nghiệp Niagara cop shot by fellow police officer

Cảnh sát viên vùng Niagara bị buộc tội mưu sát vì bắn đồng nghiệp

Cảnh sát viên vùng Niagara bị buộc tội mưu sát vì bắn đồng nghiệp

Leave a Reply