Home » Địa Ốc » Giá giảm, nhưng thị trường địa ốc Canada vẫn còn ‘rất rủi ro’
(Ảnh: Graeme Roy/ The Canadian Press)

Giá giảm, nhưng thị trường địa ốc Canada vẫn còn ‘rất rủi ro’

Tuy giá nhà đã lắng xuống, thị trường địa ốc Canada vẫn còn “rất rủi ro”, theo Công ty Mortgage và Nhà Canada (CMHC).

Cơ quan liên bang này nói rằng giá nhà ở Toronto, Vancouver, Victoria và Hamilton đang trở nên nhất quán hơn với các yếu tố căn bản của thị trường địa ốc như thu nhập, lãi suất mortgage và dân số.

Nhưng vẫn còn “mức độ rủi ro tổng thể cao” ở những thị trường này.

CMHC nói vẫn còn tình trạng xây dựng quá nhiều ở Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg và Regina.

Trong khi đó, CMHC gọi thị trường nhà bán lại ở Montreal “gần với tình trạng tăng quá nóng” do cầu vượt cung.

CMHC công bố các phát hiện này trong báo cáo Đánh giá Thị trường Địa ốc hàng quý; báo cáo này nhằm đo lường tính ổn định của thị trường địa ốc trên toàn quốc.

Check Also

Giá nhà Canada trung bình giảm 5.5% trong năm qua

Giá nhà Canada trung bình giảm 5.5% trong năm qua

CREA dự báo số nhà bán ở Canada trong năm 2019 sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm

CREA dự báo số nhà bán ở Canada trong năm 2019 sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm

Leave a Reply