Home » hijab untrue story » hijab untrue story
Phát ngôn viên TDSB Shari Schwartz-Maltz, trái, đứng cùng với cô bé 11 tuổi và gia đình tại cuộc họp báo đột xuất ở Trường Cấp một Công lập Pauline Johnson ở Scarborough hôm 12/1. (Ảnh: Steve Russell/Toronto Star)

hijab untrue story

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.