Home » hijab untrue story » hijab untrue story
Phát ngôn viên TDSB Shari Schwartz-Maltz, trái, đứng cùng với cô bé 11 tuổi và gia đình tại cuộc họp báo đột xuất ở Trường Cấp một Công lập Pauline Johnson ở Scarborough hôm 12/1. (Ảnh: Steve Russell/Toronto Star)

hijab untrue story

hijab untrue story hijab untrue story

Check Also

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger Andrew Scheer Justin Trudeau

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ Shinzo Abe Justin Trudeau 20190428

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Leave a Reply