Home » hijab untrue story » hijab untrue story
Phát ngôn viên TDSB Shari Schwartz-Maltz, trái, đứng cùng với cô bé 11 tuổi và gia đình tại cuộc họp báo đột xuất ở Trường Cấp một Công lập Pauline Johnson ở Scarborough hôm 12/1. (Ảnh: Steve Russell/Toronto Star)

hijab untrue story

Advertisements

Check Also

Tháng 9/2018: Thất nghiệp giảm xuống còn 5.9%

Thị trường lao động của Canada tăng ròng 63,000 việc làm trong tháng 9, khiến …

Phi trường quốc tế Winnipeg sắp có xe xúc tuyết không người lái

Cơ quan Quản lý Phi trường Winnipeg (WAA) sắp chuyển đổi một trong những xe …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.