Home » Irma_Miami skyline » Irma_Miami skyline
Bầu trời xám xịt ở Miami trước khi Bão Irma ập tới hôm 9/9. (Ảnh: Carlos Barria/Reuters)

Irma_Miami skyline

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.