Home » Jessica Chastain - Idris Elba_Molly's Game » Jessica Chastain – Idris Elba_Molly’s Game
Jessica Chastain và Idris Elba trong phim Molly's Game của Aaron Sorkin. (Ảnh:TIFF)

Jessica Chastain – Idris Elba_Molly’s Game

Advertisements

Check Also

Tháng 9/2018: Thất nghiệp giảm xuống còn 5.9%

Thị trường lao động của Canada tăng ròng 63,000 việc làm trong tháng 9, khiến …

Phi trường quốc tế Winnipeg sắp có xe xúc tuyết không người lái

Cơ quan Quản lý Phi trường Winnipeg (WAA) sắp chuyển đổi một trong những xe …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.